Vilkår og betingelser

Denne siden eies og drives av Ansky Company Limited 103 Albert Embankment, London SE17TLUnited Kingdom.

Det er et vilkår for en leser som får tilgang til og leser nettstedet sexdollsoff.com ("sexdollsoff.com"), som er handelsnavnet for et av de elektroniske produktene laget av sexdollsoff, at sexdollsoff leverer materialet publisert på sexdollsoff.com på grunnlag av at den fraskriver seg alle garantier med hensyn til det samme, enten det er uttrykkelig eller underforstått. Dine lovfestede rettigheter som forbruker påvirkes ikke.

Denne siden (sammen med vår personvernpolicy, returpolicy og leveringspolicy) forteller deg informasjon om oss og de juridiske vilkårene og betingelsene som vi selger noen av produktene som er oppført på nettstedet vårt til deg.

Disse vilkårene vil gjelde for enhver kontrakt mellom oss for salg av produkter til deg. Vennligst les disse vilkårene nøye og sørg for at du forstår dem før du bestiller produkter fra siden vår. Vær oppmerksom på at før du legger inn en bestilling, vil du bli bedt om å godta disse vilkårene. Hvis du nekter å godta disse vilkårene, vil du ikke kunne bestille noen produkter fra siden vår.

Vi endrer disse vilkårene fra tid til annen. Hver gang du ønsker å bestille produkter, vennligst sjekk disse vilkårene for å sikre at du forstår vilkårene som vil gjelde på det tidspunktet.

Ved å legge inn en bestilling på sexdollsoff.com, erklærer du at du er i passende lovlig alder for å kjøpe varene. Hvis vi oppdager at du ikke har juridisk rett til å bestille visse varer, vil vi ikke være forpliktet til å fullføre bestillingen.

Alle bestillinger gjort av deg gjennom nettstedet sexdollsoff.com er underlagt aksept og tilgjengelighet. Vi kan velge å ikke akseptere bestillingen din uansett grunn.

Prisene på produktene er korrekte på tidspunktet for inntasting av informasjon, men vi forbeholder oss retten til å endre priser uten forvarsel (selv om vi vil informere deg dersom en slik prisendring påvirker bestillingen din).

For å unngå tvil vil det ikke eksistere noen kontrakt mellom deg og sexdollsoff for salg av sexdollsoff til deg av noe produkt med mindre og inntil sexdollsoff sender deg en e-post som bekrefter at det har sendt produktet ditt.

For å kansellere en kontrakt i samsvar med din juridiske rett til å gjøre det, trenger du bare å gi oss beskjed om at du har bestemt deg for å kansellere. Vennligst se vår returpolicy for mer informasjon.

sexdollsoff er i samsvar med databeskyttelsesloven. Vi vil ikke videreformidle opplysningene dine til noen tredjepart uten ditt forhåndssamtykke. Vi bruker kun din personlige informasjon i samsvar med vår personvernerklæring.

Alt materiale som finnes på sidene til sexdollsoff.com, inkludert tekst eller bilder, kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes ned, legges ut, kringkastes eller overføres på noen måte bortsett fra for din egen personlige ikke-kommersielle bruk. Du godtar herved å ikke tilpasse, endre eller lage noe avledet arbeid fra noe av materialet på denne siden. I tillegg kan ikke materialet brukes til andre formål enn til din egen personlige og ikke-kommersielle bruk.

sexdollsoff tilbyr nettstedet sexdollsoff.com "som den er" og garanterer ikke at funksjonene i materialet på denne siden vil være uavbrutt eller feilfri, at defekter vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller feil eller representerer den fulle funksjonaliteten, nøyaktigheten og påliteligheten til materialene.

I tillegg gir sexdollsoff ingen (og fraskriver seg alle) representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til sexdollsoff-nettstedet eller informasjonen eller innholdet som er inkludert på dette nettstedet.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter i forhold til varene og deres egnethet til formål og tilfredsstillende kvalitet.

I forbindelse med bruken av nettstedet sexdollsoff.com (inkludert eventuelle bestillinger av produkter), vil sexdollsoff ikke under noen omstendigheter være ansvarlig:

for tap som ikke var påregnelig for begge parter da kontrakten ble inngått

for tap som ikke skyldes mislighold fra leverandørens side

for forretningstap og/eller tap til ikke-forbrukere

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar for:

(a) død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;

(b) svindel eller bedragerisk uriktig fremstilling

(c) ethvert brudd på vilkårene som er antydet av seksjon 12 i salg av godsloven 1979 (tittel og stille besittelse);

(d) ethvert brudd på vilkårene antydet av paragraf 13 til 15 i Sale of Goods Act 1979 (beskrivelse, tilfredsstillende kvalitet, egnethet til formålet og prøver; og

(e) defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987;

Du samtykker i å bruke dette nettstedet kun til lovlige formål, og på en måte som ikke krenker rettighetene til, eller begrenser eller hemmer bruken og nytelsen av dette nettstedet av en tredjepart, slik begrensning eller hemning inkluderer, uten begrensning, oppførsel som er ulovlig, eller som kan trakassere eller forårsake nød eller ulempe for noen person og overføring av uanstendig eller støtende innhold eller forstyrrelse av normal flyt av dialog på dette nettstedet.

Åh! Poeng har ingen pengeverdi og kan ikke brukes til andre formål enn å løse inn utpekte sexdollsoff-produkter. Ikke på noe tidspunkt vil belønninger være tilgjengelige for å bli refundert for kontantverdien.

Vi kan fra tid til annen justere din Oh! Poeng viser oppover eller nedover med hensyn til regnskapsfeil, flere kontoer, utstedte refusjoner, returnerte produkter eller mistanke om svindel, som vi har full autoritet for.

sexdollsoff forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen.

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for unnlatelse av å utføre, eller forsinkelse i utførelsen av, noen av våre forpliktelser i henhold til en kontrakt som er forårsaket av en hendelse utenfor vår kontroll (som betyr enhver handling eller hendelse utenfor vår rimelige kontroll).

Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted som påvirker utførelsen av våre forpliktelser i henhold til en kontrakt:

(A) vil vi kontakte deg så snart som mulig å varsle deg; og

(b) våre forpliktelser i henhold til en kontrakt vil bli suspendert og tiden for å oppfylle våre forpliktelser vil bli forlenget for varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll. Der hendelsen utenfor vår kontroll påvirker vår levering av produkter til deg, vil vi avtale en ny leveringsdato med deg etter at hendelsen utenfor vår kontroll er over.

Du kan kansellere en kontrakt påvirket av en hendelse utenfor vår kontroll. For å avbryte vennligst kontakt oss. Hvis du velger å kansellere, må du returnere (på vår regning) alle relevante produkter du allerede har mottatt, og vi vil refundere prisen du har betalt, inkludert eventuelle leveringskostnader.

Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til en kontrakt til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Du kan bare overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person hvis vi samtykker skriftlig.

Denne kontrakten er mellom deg og oss. Ingen annen person skal ha noen rett til å håndheve noen av vilkårene.

Hvert av avsnittene i disse vilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de resterende paragrafene forbli i full kraft og virkning.

Hvis vi unnlater å insistere på at du utfører noen av dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever rettighetene våre mot deg, eller hvis vi forsinker å gjøre det, betyr det ikke at vi har gitt avkall på rettighetene våre mot deg og vil ikke betyr at du ikke trenger å overholde disse forpliktelsene. Hvis vi frafaller en mislighold fra deg, vil vi kun gjøre det skriftlig, og det betyr ikke at vi automatisk vil frafalle senere mislighold fra deg.

Gjeldende lov:

Disse tjenestevilkårene og eventuelle separate avtaler som vi gir deg skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Storbritannia: Disse tjenestevilkårene og eventuelle separate avtaler som vi gir deg skal styres av og tolkes i samsvar med lovene til Storbritannia.